• Kadının Kocasına Karşı Görevleri
 • Kocasına karşı saygılı olmalıdır
 • Birisiyle evlenen kadın artık kocasından başka herkese haramdır, başkasıyla nikah yapamaz, kendisinden ancak kocası faydalanabilinir.
 • Kadın evlendiği kocasından şart koştuğu şekilde mehir aldıysa onun evine gider ve ona tabi olur.
 • İslamın caiz gördüğü durumlar  dışında ancak kocasının izniyle evden dışarı çıkabilir
 • İslama aykırı olmayan hususlarda kocasının isteklerini yerine getirir
 • İslamın  tesbit ettiği çerçeve içersinde kocasının terbiye hakkını kabul eder.
 • Kocanın Karısına Karşı Görevleri
 • Karısına karşı iyi davranmalı
 • Haklarını gözetmeli
 • Temel ihtitaçları karşılamalı
 • Gücü ölçüsünde güzel ve değerli elbiseler giydirmeli
 • Evin yönetimine ortak etmeli
 • Üzerine evlenmemeli, çünkü iki evlilik kıskançlık ve geçimsizlik doğurur. "Evde erkek, tende can gibidir; iki tende bir can olmadığı gibi iki kadına da bir erkek yakışmaz."
 • Kadın üzerine asla baskı ve zorbalık yapmamalı.
 • Birden fazla evli ise adalet

Kaynaklarıyla
 Büyük Kadın İlmihali

Rauf Pehlivan
Faydalanılan Eserler:

1) İlmihal  İslam ve Toplum, Türkiye Diyanet Vakfı İslami Araştırmalar Merkezi
2) Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Ana Sayfa